Клінічні випробування.jpg

У Медичному центрі ТОВ «Нефроцентр» проводяться міжнародні клінічні випробування лікарських засобів.

Що таке клінічне випробування?

Будь-який лікарський засіб, який Ви можете придбати в аптеці обов’язково проходив клінічні випробування з метою вивчення його безпечності та ефективності. Також в клінічних випробуваннях проводиться апробація нових поєднань вже відомих лікарських засобів, порівняння ефективності різних діючих речовин та інших параметрів, необхідних для отримання максимально ефективних комбінацій та схем лікування.

Після оцінки результатів клінічних випробувань лікарського засобу, його затверджують спеціальні державні органи і дозволяють продавати.

Тобто, клінічні випробування є єдиним науково-обґрунтованим методом оцінки ефективності та безпечності лікарських засобів, створених для лікування будь-яких захворювань людини.

Клінічні випробування проводяться не тільки в Україні, а і в усіх розвинених країнах світу, у тому числі США, країнах Європи та Азії. В рамках клінічного випробування, залежно від його цілей, ретельно планується дизайн дослідження, визначаються критерії для відбору груп пацієнтів, а також найбільш ефективні дозування та кратність введення препарату.

Усі клінічні випробування, які проводяться у нашому Центрі, в обов'язковому порядку погоджуються Державним Експертним Центром (ДЕЦ) МОЗ України та Комісією з питань етики при Медичному Центрі ТОВ «Нефроцентр» (ЛЕК). Детальну інформацію про ЛЕК при Медичному Центрі ТОВ «Нефроцентр» можна переглянути тут. ЛЕК

Яка користь від участі у клінічному випробуванні?
  • Можливість спостерігатись і лікуватись у висококваліфікованих спеціалістів в області нефрології, адже МОЗ дозволяє проводити клінічні випробування тільки у медичних центрах з наявністю висококваліфікованих кадрів. Дослідники Медичного центру ТОВ «Нефроцентр» є членами міжнародних медичних та нефрологічних асоціацій, кандидати і доктори медичних наук
  • Можливість безкоштовно отримувати лікарські засоби «майбутнього», оскільки більшість досліджуваних препаратів, які дозволені до клінічних випробувань за участю пацієнтів, будуть схвалені та надійдуть у продаж через 3-5 років.
  • Підвищення ефективності терапії: доведено, що виживаність пацієнтів, які приймають участь у клінічних дослідженнях, на 20 % вище, ніж у хворих, які отримують тільки стандартне лікування.
  • Можливість внести свій вклад у вирішенні проблем лікування хвороб нирок

Які ризики участі у клінічному випробуванні?

Ризики є такі самі, як і під час лікування в умовах звичайної клінічної практики: ризик побічних ефектів і ризик ускладнень від лікарьского засобу, медичних процедур та/або маніпуляцій.

Потрібно чи платити за участь у клінічному випробуванні?

Участь у дослідженні, включаючи всі визначені процедури та лікування, є безкоштовними для учасників дослідження.

Які права та обов'язки є у учасника клінічного випробування?

ПРАВА:
  • Пацієнту обов’язково надається інформація про цілі клінічного випробування, його тривалість, ліки, які плануються до застосовуватися і т.п
  • Всі дані про клінічне випробування містяться у документі під назвою «Інформована згода», з якою Ви маєте уважно ознайомитись та підписати у разі згоди на участь у клінічному випробуванні. Інформація, яка дозволяє ідентифікувати учасників дослідження, кодується і зберігається в тайні протягом усього періоду участі у випробуванні та після його завершення.
  • З моменту підписання «Інформованої згоди на участь у випробуванні», учасник дослідження є застрахованим від заподіяння шкоди життю та здоров'ю. Потерпілим у результаті участі у дослідженні гарантовано відповідну компенсацію та лікування.
ОБОВ’ЯЗКИ:
  • Учасник клінічного випробування бере на себе обов’язок виконувати всі вимоги лікарів і протоколів дослідження (графік процедур і візитів до клініки, графік прийому досліджуваного лікарського засобу та ін.) і повідомляти лікаря, коли ці вимоги були порушені за будь-якими причинами.
  • Учасник може покинути клінічне випробування у будь-який час, незалежно від причин.