Діагностика залізодефіцитної анемії (ЗДА)

Найбільш інформативні тести, проведення яких дозволяє оцінювати стан еритрону, обміну заліза та проводити диференціальну діагностику різних видів анемій – це: RBC, MVC, MCH, MCHC, RDW, рівень сироваткового заліза, трансферину, феритину, розрахунок коефіцієнта насичення трансферину залізом.

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ:
 • RBC – кількість еритроцитів;
 • MСV – середній обсяг еритроциту;
 • MCH – середній вміст гемоглобіну в еритроциті;
 • MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті;
 • RDW – ширина розподілу еритроцитів за обсягом (показник анізоцитозу).

Наявність трьох клінічних синдромів: анемічного, сидеропенічного, ураження шлунково-кишкового тракту та найбільш характерної лабораторної ознаки – гіпохромної анемії – дозволяють діагностувати ЗДА.

Основними лабораторними критеріями ЗДА є:
 • низький кольоровий показник;
 • гіпохромія еритроцитів, мікроцитоз;
 • зниження рівня сироваткового заліза;
 • зниження коефіцієнта насичення трансферину залізом;
 • підвищення загальної залізозв'язуючої можливості сироватки;
 • зниження вмісту феритину у сироватці.

Зміст лейкоцитів при ЗДА має тенденцію до зниження.
Кількість тромбоцитів – у межах норми.

Нагадуємо, що у нашому центрі ви можете пройти онлайн/офлайн консультацію.
Нефролог діалізної клініки «Нефроцентр» індивідуально сформує для Вас, відповідне лікування.