Стаття Бурдейна О.В..jpg

Останні дослідження демонструють численну кількість неліпідних ефектів статинів за різних

патологічних станів. Проте, незважаючи на значну поширеність дисліпідемії у пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу (ПД), дослідження щодо безпечності застосування статинів та їх плейотропних

ефектів у цій когорті пацієнтів є вкрай обмеженими. Метою цього дослідження було оцінити можливі плейотропні ефекти аторвастатину у ПД пацієнтів.

Читайте продовження статті у PDF файлі: