Ожиріння та функція нирок

Абсолютна більшість людей приділяють більшу увагу зв'язку ожиріння та функції серця.

А що ж із нирками?

Нирки - одні з перших і основних органів-мішеней, найбільш уразливих при ожирінні, оскільки одні з перших беруть на себе функцію корекції метаболізму при надлишку жиру в організмі.

У осіб, які страждають на ожиріння, формується гіперфільтрація, як компенсаторна реакція, що дозволяє забезпечити збільшені метаболічні потреби організму зі збільшенням маси тіла. Надалі це може призводити до збільшення об'єму клубочків фокально-сегментарного гломерулосклерозу.

Структурно-функціональні зміни в нирках при ожирінні пов'язують насамперед з високою метаболічною активністю вісцеральної жирової тканини.

До того ж у численних популяційних дослідженнях виявлено асоціацію між показниками ожиріння та розвитком і прогресуванням ХХН.

У осіб без захворювань нирок підвищення ІМТ (високий індекс маси тіла) асоційоване з наявністю та появою протеїнурії. Більш того, за даними численних великих популяційних досліджень, більш високі значення ІМТ пов'язані з наявністю або виникненням зниження розрахункової ШКФ, а також зі швидшими темпами подальшого падіння рШКФ та розвитком ХНН.

У пацієнтів з передіснуючою ХХН, підвищення ІМТ, ожиріння ІІ ступеня та вище було асоційовано з більш швидким прогресом ХХН. Негативний вплив ожиріння на нирки поширюється й на інші ускладнення, такі як нефролітіаз і злоякісні новоутворення нирок.

Ожиріння асоційоване з різними видами злоякісних новоутворень, зокрема, із раком нирки.У популяційному дослідженні за участю 5,24 мільйона жителів Великобританії збільшення ІМТ на 5 кг/м2 було асоційовано з підвищенням ризику раку нирки на 25%.

А частота розвитку так званої гломерулопатії, асоційованої з ожирінням, зросла в 10 разів.

Це лише невеликий список негативного впливу зайвої ваги на ниркову функцію.

Слідкуйте та піклуйтеся про здоров'я разом з нами!